Svenska nätverket
för kärnvapennedrustning

Det svenska nätverket för kärnvapennedrustning består av ett 15-tal svenska freds- och nedrustningsorganisationer som alla jobbar med den gemensamma målsättningen om ett totalt avskaffande av alla kärnvapen, bland annat i form av en kärnvapenkonvention.

Nätverket består av ideella föreningar som tillsammans samarbetar i vissa aktiviteter där en gemensam plattform finns. Vi jobbar med att arrangera möten om kärnvapenfrågor, ge ut föreningstidningar, sprida information om det hot som mänskligheten utsätts för på grund av kärnvapen, verkar för att media ska bevaka kärnvapenfrågan och bildar opinion.

Om kärnvapen

ICAN

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) är en global kampanj finns idag i 101 länder och har över 468 samarbetspartners. ICAN var den drivande kraften för att starta förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. FN:s konvention om ett kärnvapenförbud antogs den 7 juli 2017.

Läs mer >>

Lär om kärnvapen

Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen som finns på svenska, engelska, norska och ryska. För dig som vill lära dig mer om kärnvapen och dess konsekvenser.

Läs mer >>

Aktiviteter

Sverige och Nato - blir vi tryggare i Sverige och Finland med Natos kärnvapen?

Välkommen till Seminarium onsdag den 10 maj kl. 18-20 i ABF-huset, Stockholm.

Som det ser ut, kommer Sverige inom en snar framtid att bli en fullvärdig medlem i Nato. Finland har nyligen blivit det. I detta seminarium vill vi belysa vad Nato-medlemskapet innebär för våra länder på kärnvapenområdet.

Podd: Samtal om kärnvapen – hot och risker

Del 3: Erfarenheter från två internationella konferenser

I det tredje avsnittet diskuterar vi med samtalsledare Veronica Sällemark, sakkunnig inom freds- och säkerhetsfrågor erfarenheterna från två stora internationella konferenser: Den tionde konferensen för det internationella ickespridningsavtalet samt den första konferensen om FN:s förbud mot kärnvapen.
Medverkande i panelen:
Malin Nilsson, generalsekreterare i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska läkare mot kärnvapen

https://www.youtube.com/watch?v=ngoVY4-mkZA

Podd: Samtal om kärnvapen – hot och risker

Del 2: Close calls - då var det nära ögat

Ett samtal om tillfällen då det varit nära att kärnvapenkrig startats.
Samtalsledare Veronica Sällemark och medverkande Gunnar Westberg och Inge Axelsson.

https://youtu.be/p_oF_afIyn8

Podd: Samtal om kärnvapen – hot och risker

Del 1: Var är riskerna störst

Lars Ingelstam och Gabriella Irsten samtalade om riskzoner, var man kan förvänta sig de största riskerna för kärnvapenkrig.

https://youtu.be/fYw-cwIbdKM

Seminarium: FN:s beslut om ett kärnvapenförbud

Den 7 juli utbröt jubel på FN:s högkvarter i New York när 122 stater, inklusive Sverige, röstade för ett avtal som förbjuder kärnvapen. Den 20 september öppnar avtalet för underskrifter och Sveriges regering har uttryckt att en noggrann säkerhetspolitisk analys ska göras innan de bestämmer sig för att skriva under avtalet. Under de senaste veckorna har debatten minst sagt varit intensiv.

Seminarium med Nätverket för kärnvapennedrustning onsdag 29/1 kl 18-20 på ABF, Sveavägen

Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas?
Kan Icke-spridningsavtalet, NTP, och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, förstärka varandra?

Seminariet vill bl.a. belysa förhållandet mellan det sedan länge etablerade NPT och den nyare FN-konventionen TPNW, som avser att stigmatisera och förbjuda kärnvapeninnehav och hot med kärnvapen.  
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, arbetar  intensivt med att få 50 stater att ratificera TPNW. Då kommer förbudet att träda i kraft!
                                  
Seminariet kommer också att belysa hur man ser på dessa frågor, och hur ICAN arbetar  i våra grannländer.

Plats: ABF Sveavägen 41, Stockholm.
Tid:  Onsdagen den 29 januari, 2020, kl 18.00-20.00

FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021. När kommer Sverige med?

Zoom-Webbinarium onsdagen den 21 oktober 2020, kl. 18.00 - 19.30
FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021. När kommer Sverige med?
Nätverket för kärnvapennedrustning anordnar ett seminarium via webb-tjänsten Zoom och som sänds live på Facebook.

ATT VARA UNG IDAG OCH LEVA UNDER DET GLOBALA KÄRNVAPEN- OCH KLIMATHOTET

Temat vill belysa och ge perspektiv på hur dagens unga människor reagerar och aktiverar sig inför de utmaningar som både hotet om kärnvapenangrepp och klimatkrisen utgör.

Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen?

Vi belyser och diskuterar utvecklingen
Under 2017 förhandlades i FN fram texten till ett avtal som förbjuder kärnvapen. 7 juli röstade 122 stater igenom texten, och från 20 september har avtalet varit öppet för signering och ratificering. Först ska regeringar signera, därefter ska parlament eller motsvarande ratificera avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det. Kärnvapenstaterna har inte deltagit i förhandlingarna, men avtalstexten tar upp frågan hur kärnvapenstater senare ska kunna ansluta sig och genomföra nedrustning av sina kärnvapenarsenaler…
TISDAG 30 JANUARI | KL 18.00 | ABF-HUSET

Webbinarium med Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning, Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 18.00 - 19.30.

FN:s förbud mot kärnvapen, TPNW, har trätt i kraft. Varför fattas de nordiska länderna och vad kan de nordiska ländernas regeringar och folkrörelser göra nu?

Ett förbud mot kärnvapen inom räckhåll - Vad säger Sverige och Finland?

I år pågår förhandlingar inom FN om ett kärnvapenförbud. Efter en förhandlingsvecka i mars, där 132 kärnvapenfria stater deltog, kommer ordföranden för förhandlingarna, ambassadör Whyte från Costa Rica, att presentera ett förslag till avtal som ska förhandlas under perioden 15 juni till 7 juli. De deltagande staterna ska då enas om hur avtalet ska formuleras. Sverige deltar i förbudsförhandlingarna, kärnvapenstaterna gör det inte.

Början till slutet för kärnvapen

Hur kan kärnvapenfrågan belysas utifrån mänskliga rättigheter och humanitär rätt?
Innehav, utveckling och användning av kärnvapen går emot principerna i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter och krigets lagar.
De politiska och juridiska aspekterna kommer att diskuteras av ledande experter på dessa frågor.

Medverkande: Thomas Hammarberg, Riksdagsledamot (S)
Helena Sunnegårdh, Röda Korset

Samtalsledare: Sofia Tuvestad, SLMK
Vi visar dokumentärfilmen "The Beginning of The End of Nuclear Weapons", som handlar om kärnvapennedrustningens historia och om ICAN

Plats: ABF Sveavägen 41, Stockholm, Palmesalen

Tid: 27/11 2019, kl 18.00-20.00

Hur kan kärnvapen förbjudas?

I slutet av förra året röstade FN:s generalförsamling med stor majoritet
igenom en resolution om att förhandla om ett förbud mot kärnvapen.
Förhandlingarna ska starta i mars 2017.
Majoriteten av världens kärnvapenfria länder röstade ja till resolutionen, inklusive Sverige. Sex av de nio kärnvapenstaterna och ett antal andra länder, bland annat under USAs kärnvapenparaply, röstade nej.

The present situation of nuclear weapons in North Korea and Europe.

Den senaste tidens nyhetsrapportering har gått varm när det kommer till kärnvapen. Men vad är det egentligen som händer med Nordkoreas kärnvapenarsenal och hur ser situationen ut i Europa? Vilka är den svenska regeringens planer när det gäller arbetet för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen? Och hur ställer sig civilsamhället till allt som händer och till regeringens arbete?

Kärnvapennedrustning – hur uppnår vi framsteg?

Hur kan Sverige främja kärnvapennedrustning och ett framgångsrikt resultat från 2015 års NPTöversynskonferens?
Det är fokus för ett seminarium med utrikesminister Margot Wallström som anordnas på Utrikespolitiska institutet den 16 april.

Om oss

Nätverket för Kärnvapennedrustning samlar ett 15-tal svenska freds- och nedrustningsorganisationer som alla arbetar med den gemensamma målsättningen om totalt avskaffande av alla kärnvapen.

Vilka är vi?

Vi är ett nätverk av ideella föreningar för fred och nedrustning. I nätverket ingår såväl allmänna fredsföreningar som föreningar som är specifikt inriktade mot att åstadkomma kärnvapennedrustning. Respektive förening driver sin egen verksamhet oberoende av andra föreningar i nätverket. Vi samarbetar i vissa aktiviteter där en gemensam plattform finns.

Vad vill vi?

Vi vill sprida information om det hot som mänskligheten fortfarande står inför på grund av kärnvapnen. Vi vill bilda opinion för att dessa vapen skall avskaffas.

Hur kan det göras?

Vi arrangerar möten och föredrag om kärnvapenfrågor, ger ut föreningstidningar, skriver artiklar i dagstidningar samt verkar för att radio och TV skall bevaka och belysa kärnvapenfrågor. Via våra respektive internationella paraplyorganisationer verkar vi dessutom globalt och är del av en stor internationell rörelse för kärnvapennedrustning och icke-spridning. Genom samverkan i utvalda frågor söker vi ökat genomslag för våra argument.